Familjers rättigheter

I en totalitär stat kommer makthavarna åt föräldrarna genom att fråga ut barnen. Det är vad som sker i förskolan idag.

I inget annat land i Norden är en organisation för skydd av Familjers Rättigheter så livsnödvändig som i Sverige…

Familjers rättigheter

Annonser