Breiviks inspiratör avslöjad?

Det är möjligt att Breivik blev triggad av att norsk media hellre publicerade islampropaganda än islamkritik, och att hans vrede därför riktades mot det regerande Arbejderpartiet.

Den danska bloggen Ethica gör uppmärksam på en artikel i norska tidningen Verdens Gang:

”Sheikh Omar Bakri Muhammad vil gjøre Norge til en islamsk stat, styrt etter sharia-lovene.”

Ethica skriver:

”Det er ikke bloggerne eller andre nyere islamkritikere, der tændte det bål, som Breivik lod eksplodere den 22 juli 2011. Den norske avis Verdens Gang bragte en skræmmende artikel allerede den 24 april 2002 – lige netop den tid i det år, hvor Anders Breivik bestemte sig for at udrydde dem, han mente var skyld i denne i VG beskrevne kommende magtovertagelse!”

Men någon ytterligare förklaring måste till, för att begripa Breiviks sadistiska mordlust. I det ”manifest” han lade ut på på internet, står inget om varför han skulle ge sig till att skjuta tonårsflickor.

Breiviks massmord en iscensättning för att visa upp sig själv

Annonser