Logisk kullerbytta: ”antirasistisk” feminism

Vissa påstår att det skulle vara ”rasistiskt” att vilja förhindra invandringen av hederskultur och unken kvinnosyn i vårt land. Men att tillåta den är en logisk kullerbytta: då är det inte bara kvinnorna som räknas som offer utan även de som förtrycker dem.

Gubbigt värre i moskéerna

Annonser