Fler legala skjutvapen skulle göra Norge säkrare

Hur länge skulle skytten i Norge ha klarat sig i Texas eller någon stat där dolda vapen är tillåtna? I Texas, 3 minuter, i Montana, 7 till 8 minuter, i Arizona, 2 minuter, och i Nevada, 3 till 5 minuter.

Hade Norge inte kapitulerat för anti-självförsvars-dumhuvuden, och tillåtit norrmän att skydda sig själva genom att lagligt bära vapen, skulle massakern mycket väl ha kunnat förhindras. Det finns en hel del sanning i den gamla devisen att om vapen är förbjudna kommer endast förbrytare att bära vapen.

Legal Guns Would Make Norway Safer

Fler vapen, mindre brottslighet

Annonser