Att massmördaren i Norge skulle vara ”islamkritiker” och ”kristen” är helt befängt

”En islamkritiker vänder sig mot tyranniet och barbariet som följer där Islam har fått den politiska makten, han hänfaller inte åt samma slags barbari.

En kristen förlitar sig på Herren Jesus Kristus och hans budskap. En kristen avrättar inte försvarslösa ungdomar, han skyddar dem, med sitt liv om han så måste.”

En massmördare och politisk idiot

Annonser