Hur många Obamabeundrare finns det kvar?

Kan inte låta bli att undra: Vad är det för sorts människa som öppet annonserar att de stöttar Obama en andra gång?
OK. Första gången kan man kanske förlåta …men inte en gång till!

Man biter inte den hand som föder en och Obama har sett till att antalet statsanställda har ökat samtidigt som jobb inom den privata sektorn har gått upp i rök.

Hur många amerikaner kommer det att finnas kvar som uppskattar individuell och ekonomisk frihet och vill se en kraftig minskning i regeringens inflytande, storlek och kostnad? Om det inte finns tillräckligt många ser framtiden dyster ut.

Har ingen aaaning

Annonser