Institutioner som äktenskap och den kristna kyrkan möts av en ständig eld av förlöjligande och nedvärdering

… vilket lämnar människor vind för våg och mottagliga för det senaste vänsterjippot, vad det nu månde vara. Ett exempel är att kristdemokraterna avstod från att rösta vid en fråga som tillhör kärnvärderingarna inom partiet. Frågan gällde samvetsfrihet som innebär att vårdpersonal inte ska behöva medverka vid t.ex. abort eller dödshjälp om det strider mot deras övertygelse.

Hur ska man förklara de totalitära tendenserna i det svenska samhället? Att alla ska tycka likadant och lyda order även om det strider mot det egna samvetet.

Avkristningen spelar in. Jesus som modell för motstånd mot den världsliga makten är sedan länge bortglömd.
.

Konservativa är lyckligare

Annonser