ObaMessias lovade att frälsa världen

Som läget är i dag har Obama tredubblat det antal truppstyrkor som president Bush hade i Afghanistan…

Sharia styr kriget i Afghanistan

Annonser