Turkiets premiärminister tog struptag på 13-åring

Turkiets premiärminister Erdogan försökte strypa en 13-årig pojke som skrikit ”Allah kommer att straffa dig vid valet!” Misshandeln inträffade under valkampanjen 2009 när Erdogans bilkortege passerade en fattig by. Pojken överlevde men hamnade i fängelse.

Tidningarna skrev inte om detta eftersom de inte ville försvåra Turkiets inträde i EU. Lissabonfördraget ger förutsättningar för en fortsatt utvidgning av EU över folks huvuden, men det är ju bäst att inte väcka opinionen.

År 1998 satt Erdogan fyra månader i fängelse för uppvigling till våld. Han är beryktad för sin islamistiska trosbekännelse:
”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

Det turkiska folkmordet på kristna armenier, assyrier och greker är en känslig fråga för Turkiets islamiska regering. Eftersom de vill komma in i EU kan de inte tala klarspråk om sin historia eller avslöja vad de har för planer, läs mer här:

Turkiet är en trojansk häst

Annonser