Kvällstidningens stormtrupper

nationaldagen hölls ett bönemöte på Gustav Adolfs torg i Göteborg av kristna med rötter i Asien, Afrika och Sydamerika.

Plötsligt tågade en grupp vänsterextremister med svarta fanor in och skanderade slagord mot ”rasism och nationalism”. De stod vända mot de kristna och avbröt deras bön.

Förmodligen hade deras uppdykande att göra med några iranier som sedan en tid hungerstrejkar och övernattar på torget för att få sin utvisning omprövad.

Man kan inte utesluta att vänsterns lojalitet gäller en annan religion än kristendomen.

Vänsterextrem tidning spottar på folket

Annonser