Kyrkliga attityder

I sin strävan efter att vara politiskt korrekta försöker en del präster mönstra ut begrepp som synd och skuld.

Men naturligtvis kan människor göra fel och göra sig skyldiga till synd. Och till skillnad från islam som har en mycket fördömande gud, har vi som är uppfostrade i den kristna kulturen fördelen att kunna släppa på prestigen och be om förlåtelse och bli förlåtna, och därmed försöka rätta till det som blivit fel. Därför har den kristna tron gjort Västerlandet starkt och människorna rustade att klara av sina problem.

Däremot är det galet att ge folk kollektiv skuld för Europas missgärningar i det förflutna. Det gjorde biskopen i Stockholm när hon höstas deltog vid ett demonstrationståg mot sverigedemokraterna, och sedan i en predikan i Storkyrkan vid Riksdagens högtidliga öppnande.

Dåligt samvete för Europas kolonisering av världen och för den tyska Förintelsen av judarna bör inte kopplas ihop med invandringen från islamiska länder. Missbruka inte Jesus för att hindra folk från att sätta frågetecken vid den svenska invandringspolitiken.

Har kyrkan blivit så påverkad av 1970-talets slagord ”allt är politik”, att den glömt att

”ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” …?

Annonser