Islamiskt Da Vinci-mysterium

Koranbränning upprör fanatiker till den milda grad att de slår ihjäl oskyldiga icke-muslimer. Kanske deras vrede kunde stillas om de började tvivla på Koranens gudomliga författarskap.

I den berömda Klippmoskén i Jerusalem finns en fris med en slags mosaik av korancitat. Klippmoskén är byggd år 694 e.Kr. och därför måste Koranen ha varit färdigskriven och känd på denna tidpunkt. Så lyder argumentet i traditionella skildringar av Koranens historia.

Men liksom delar av Koranen är frisen en översättning från arameiska till arabiska. Om man läser frisen på arameiska är den en kättersk-kristen trosbekännelse, vänd mot den bysantinska kyrkans dogm om treenigheten. Budskapet är: Gud är en och Jesus Kristus är hans tjänare. Klippdomen i Jerusalem är med andra ord inte alls en moské men ursprungligen byggd som en kyrka!

Kan detta nya forskningsresultat inte ses som en hjälpande hand till muslimer såväl som icke-muslimer att komma fri från gamla stela positioner och en fastlåst skriftsyn?
.

Da Vinci-koden inspelad med nya aktörer

.

Annonser