Archive for april, 2011

Uppståndelsens söndagsdans i Budapest

24 april, 2011

Videotips: Gud finns nog

Annonser

Förlåtelsens juridik

24 april, 2011

Påskens budskap är att Gud behövde bli människa och dö, för att vi alla skulle sona våra synder och bli förlåtna.

Om det låter komplicerat – tänk på våra lagar. De har sitt ursprung i katolska kyrkans kanoniska rätt, vilket är för väl, eftersom skuld inte kan pratas bort, den måste sonas. Men i vår politiskt korrekta tid är förstås ingen ansvarig för sina gärningar, allt är samhällets fel.

Varför tolka påskens budskap så bokstavligt? Att Jesus dog på korset för våra synders skull kan enklast översättas med att skuld är något verkligt, inte bara en känsla.

Vad är rasism idag egentligen?

22 april, 2011

Dessa ord från 1984 gjorde att överläraren Ray Honeyford i England blev av med jobbet:

”Begreppet ‘rasism’ fungerar inte som ett ord för att skapa insikt, utan som en slogan för att undertrycka konstruktivt tänkande. Och det används med samma typ av blinda iver som inkvisitorerna uttalade ‘kättare’ eller senator McCarthy spottade ut ‘kommunist’.”

Begreppet rasist används således mycket selektivt. Det är till exempel inte politiskt korrekt att peka ut religiöst motiverad rasism och uppmaningar till folkmord på diverse hemsidor som predikar jihad, heligt krig.

I rapporter från Libyen nedtystas den arabiska rasismen mot de svarta afrikaner som är soldater i Gaddafis armé. En rasism med rötter i det sharia-sanktionerade slaveriet. Inte underligt att svarta afrikaner till varje pris försöker komma över havet till Lampedusa.

Arvsfondens bidrag till ljusskygga projekt

Vi investerar alltför mycket hopp i demokratins möjligheter

21 april, 2011

Förra veckan utfärdade en irakisk muslimsk lärd en fatwa som hävdar att ”det är tillåtet att spilla irakiska kristnas blod.”

40 % av flyktingarna som flyr Irak är kristna, fast de bara utgör 5 % av befolkningen. På sju år har över 700 kristna dödats och 61 kyrkor förstörts. De kristna hade det bättre under Saddam. Skapar brutala samhällen behov av hårdhänta tyranner för att hålla ordning? Kanske tyranner som Saddam, Mubarak, Gaddafi behövs?

Majoriteterna i länder som Egypten och Irak kan enkelt demokratiskt rösta bort de kristnas rättigheter, judarnas, kvinnornas, homosexuellas eller någon annan minoritetsgrupp…

Bilden är från det irakiska valet 2005

läs mer här

EU:s nyttiga idioter orkar gudskelov inte hålla i rodret för finska skutan

15 april, 2011

Katolska nyhetsbyrån CNA varnar Västerlandet för att vara alltför godtrogna inför extremister som uppträder som ‘moderata islamister’ i samband med omvälvningarna i Nordafrika och Mellanöstern. Inte minst EU och president Obama fungerar som sådana nyttiga idioter inför jihadisterna.

Nationalistisk katolik rör om i Finland. Sannfinnländarnas ledare Timo Soini vill begränsa invandringen, kasta ut euron och torpedera den europeiska insatsen för att rädda Portugals ekonomi med ett gigantiskt ekonomiskt hjälppaket.

Helt klart ansluter sig Finland nu till huvudfåran i den europeiska kulturen.

Det är Sannfinländarna som spelar huvudrollen

Kyrkliga attityder

12 april, 2011

I sin strävan efter att vara politiskt korrekta försöker en del präster mönstra ut begrepp som synd och skuld.

Men naturligtvis kan människor göra fel och göra sig skyldiga till synd. Och till skillnad från islam som har en mycket fördömande gud, har vi som är uppfostrade i den kristna kulturen fördelen att kunna släppa på prestigen och be om förlåtelse och bli förlåtna, och därmed försöka rätta till det som blivit fel. Därför har den kristna tron gjort Västerlandet starkt och människorna rustade att klara av sina problem.

Däremot är det galet att ge folk kollektiv skuld för Europas missgärningar i det förflutna. Det gjorde biskopen i Stockholm när hon höstas deltog vid ett demonstrationståg mot sverigedemokraterna, och sedan i en predikan i Storkyrkan vid Riksdagens högtidliga öppnande.

Dåligt samvete för Europas kolonisering av världen och för den tyska Förintelsen av judarna bör inte kopplas ihop med invandringen från islamiska länder. Missbruka inte Jesus för att hindra folk från att sätta frågetecken vid den svenska invandringspolitiken.

Har kyrkan blivit så påverkad av 1970-talets slagord ”allt är politik”, att den glömt att

”ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” …?

Ett förlorat krig

12 april, 2011

Polisens röjning av Pusher Street i Christiania för några år sedan innebar inget annat än att handeln med cannabis flyttades till andra delar av Köpenhamn. Någon effekt på förbrukningen kunde inte märkas. Det är också en förklaring till det gängrelaterade våldet under senare år.

I USA har kriget mot droger pågått i över 30 år, kostat miljarder och hela tiden varit en hopplös kamp…

Ett förlorat krig

Man kan fråga sig vad som egentligen står på spel i Afrika

12 april, 2011

Ouattara vinner kriget men inte freden. Nu riskerar Elfenbenskusten att förvandlas till ännu ett Sudan där kristna dödas.

Jublar det ”internationella samfundet” nu?

Lampedusa, Europas framtid?

8 april, 2011

Nu måste italienarna själva hantera tillströmningen av flyktingar – som kan överstiga 250.000 under de närmaste månaderna.

Det tillfälliga tillståndet som Italien har gett nordafrikanska invandrare ger dem INTE rätt att röra sig fritt i hela Schengenområdet. Detta enligt EU:s invandringskommissarie Cecilia Malmström, som inte heller tillåter Italien att skicka tillbaka flyktingarna.

Lampedusa, Europas framtid?

Slut på medietystnaden kring Goldstones avbön

5 april, 2011

Mer än 1,5 år efter det att Richard Goldstone i sin kontroversiella FN-rapport slog fast att Israel avsiktligt dödade civila i Gazakriget tar han tillbaka den anklagelsen. Rapporten har redan vållat Israel obotlig skada.

Gaza skulle inte vara något problem om Hamas slutar att beskjuta Israel med granater och raketer. Men det vill inte Arabförbundet höra talas om, i stället kräver de en flygfri zon över Gaza, så Israel inte ska kunna försvara sig.

Det var därför Arabförbundet stödde USA att pressa fram en FN-resolution om att hindra libyska flygplan att skada civila. Nu väntar de sig förstås något i gengäld av Obama.

Israels nya försvarskupol