Kristendom diskrimineras

Europa genomgår en svår moralisk kris på grund av islams intåg. Avkristningen kan visa sig bli förödande för vår frihet och demokrati. Våra sekulariserade makthavare har ingen moralisk ryggrad. Om de säger sig vara kristna, som Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair, så är det bara ett PR-trick utan praktisk betydelse. Det var under hans regering som den politiska korrektheten i EU började gå amok mot kristendomen.

Exempel på politiskt korrekt förföljelse av kristna i Sverige: islamister släpps in utan nämnvärd koll, medan kristna sänds tillbaka till länder där de riskerar att mördas. Är det rimligt att det byggs moskéer i Europa när det råder byggförbud för kyrkor i många muslimska länder, och de som finns attackeras? Nyligen brändes en kyrka ned i Egypten, liksom 28 kyrkor i Etiopien. Även i Kosovo och Pakistan har kyrkor förstörts. Listan kunde göras lång.

Kristendom är anledningen till Västvärldens framgångar…

Annonser