Gaddafi var president för FN:s råd för mänskliga rättigheter

.
Rådet för mänskliga rättigheter led ett allvarligt nederlag då Libyen valdes till ordförande i januari 2003.

På grund av en överdriven vördnad för FN tycker många att Israel ska foga sig i dess beslut. Men de flesta medlemsstaterna i FN:s generalförsamling är diktaturer…

Då nazism, islamism och kommunism smälte samman

Annonser