Egendomliga uttryck för demokratilängtan

”Demokratiskt flertal för våldtäkt.. En amerikansk TV-journalist släpades iväg av 200 sex-galna, egyptiska demokrater.”

Det var grupp demonstranter som firade segern över Mubarak med en gruppvåldtäkt, mitt på torget bland tiotusentals människor. Kanske därför att offret representerade den förhatliga USA-imperialismen på grund av sitt ljusa hår. Eftersom hon inte bar slöja fanns förmodligen även en religiös dimension i männens vedervärdiga våldsbegär. Samt den likaledes av deras religion sanktionerade antisemitismen: mobben som våldtog reportern ropade “jude, jude, jude”…

Det finns nu fler ”flyktingar” på ön Lampedusa än bofasta.

”Italienarna fruktar att upp till 80.000 fler kan komma de närmaste dagarna, och bakom dem väntar miljoner. De vill, som de själva säger, ha arbete, frihet och demokrati, men det är ännu inte officiellt en giltig asylgrund, annat än i Europarådets ögon…

I andras ögon har de inga giltiga skäl och bör skickas hem med första fartyg. Det kommer dock knappast att hända med den handlingsförlamning och verklighetsförlust som EU uppvisar.”

Demokrati och Individuell Frihet

Annonser