En plötslig störtflod av revolutioner

Många i Väst lider av revolutionsromantik och inbillar sig att oron i arabvärlden är en fråga om klasskamp och antikapitalism, men glömmer att religiös fanatism är starkare.

Jämför när arbetarklassen glömde sin solidaritet vid första världskrigets utbrott. Få eller ingen visste då vilken kedjereaktion skotten i Sarajevo skulle sätta igång.

Vem vet vad revolutionerna leder till. För Europas del innebär det i vilket fall fler invandrare och dyra skattepengar till arabländerna för att hålla dem lugna.

Mer kunskap och mindre revolutionsromantik behövs. Till exempel har de flesta européer aldrig fått veta att Medelhavsunionen existerar, det partnerskap mellan EU och arabländerna som Muslimska brödraskapet i Egypten drar fördel av.

”Problemen beror inte på Mubarak utan på radikal islam”

Annonser