Illa ställt med principen om likhet inför lagen

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna har fått sparken men det ändrar ingenting. DO är en surrealistisk myndighet och symptom på ett systemfel.

I ett beslut 2003-11-05 meddelade Justitiekanslern att en insändarartikel i tidningen ”Mitt Södermalm” där etniska svenskar som grupp beskrivs som ”tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor”, inte kan betraktas som ett brott mot lagen om hets mot folkgrupp. JK motiverade sitt beslut på följande sätt:

”Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet.”

JK och DO har fel. Visst är det diskriminerande och rasistiskt att kalla folk för ”svennedjävlar”, och dessutom sexistiskt att kalla dem för ”svennehoror”.

”Om danska män är det tillåtet att generalisera – men inte om muslimska män”

Annonser