Rap’n Rape City

Svenska Akademien – Sveriges översta språkliga myndighet – registrerar hundratals slangord som korrekt svenska, fastän de är fullständigt obegripliga för de flesta svenskar.

Annonser