Paragraf mot yttrandefrihet

Lars Hedegaard, ordförande i det danska Trykkefrihedsselskabet, blev frikänd för uttalandet ”Flickor i muslimska familjer blir våldtagna av sina farbröder, sina kusiner eller sin far”.

”Om danska män är det tillåtet att generalisera – men inte om muslimska män”

Annonser